VÃ¥re kurs

Informasjon om etterutdanningskurs

I henhold til krav fra EU og forskrift om grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører, er alle som skal utføre sjåførarbeid mot betaling, fra og med september 2008/09 pålagt å ta et etter-utdanningskurs hvert femte år. Når etterutdanningen er fullført, vil du hos Statens Vegvesen få utstedt en kode i ditt nye førerkort. Slikt yrkesbevis må ikke forveksles med sjåførkort til digital fartsskriver. Dette er nå en kode som blir ført på baksiden av det nye førerkortet.

Eksempel på avholdt kurs:

Varighet:
Kurset er på 35 timer fordelt på 5 dager á 7 timer.
Hver kursdag starter kl.08.00 og avsluttes kl.16.20

Kursdager:
Fredag, lørdag, søndag pluss en lørdag og søndag.

Fremmøteplikt:
Det er ingen eksamen ved kursets slutt, men det er pliktig oppmøte i alle de 35 timene for å få kurset godkjent. Er du borte fra kurset må disse timene tas igjen ved en annen anledning!
Etterutdanningen må være helt fullført innen 6 måneder etter at den første av de 35 timene er gjennomført.

Ta med:
Arbeidsklær, kledd slik at du kan være ute deler av dagen.
Skrivesaker og evt. matpakke. Vi spanderer kaffe og te.

Innhold:
Kurset bygger på streng regulering fra Statens Vegvesen.
Hovedmomenter i kurset:

  • Lover og regler, kjøre og hviletid/arbeidstid
  • Motor/drivverk og drivstofforbruk
  • Ulykkeberedskap/ førstehjelp
  • Godstransport – bedriftsinterne rutiner
  • Sikring av last
  • Risiko i trafikken og optimal kjøring (økonomikjøring)

Statens Vegvesen har gitt ut en læreplan for kursets innhold. Med utgangspunkt i denne, har APO Norway laget en undervisningsplan for de fem dagene.

Utstedelse av yrkesbevis:
Etter fullført kurs melder vi til Statens Vegvesen at du har gjennomført utdanningen. Deretter må du personlig møte opp på en av Statens Vegvesens trafikkstasjoner for å få utlevert yrkesbeviset.
Det er ikke krav om legeattest og yrkesbeviset har 5 års gyldighet.

Yrkesrettighet:
Vi gjør oppmerksom på at kurset bare dekker fagområdet godstransport.
Har du førerrett i klasse D og ønsker å beholde retten til å kjøre buss mot betaling, må du ta et annet kurs som dekker både person- og godstransport. Det er også mulig å ta en ekstra dag som fører frem til klasse D kompetanse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *